Book a Table

ԳԱՌԱՆ ՄՍՈՎ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐ

Սոյայի սոուսում տապակած գառան մատներ
Գառան կծու միս քիմիոնով
Գառան միս Կո-Բա չինական չոր բրնձով
Գառան միս գարեջրով
Գառանմիսսոխով
4700 Դրամ
Գառանմիսհամեմով
4800 Դրամ
Գառան կծու միս
Տապակած գառան կծու փափկամիս կրակի վրա
Գառան միս թավայում
6200 Դրամ
Տապակած գառան մատներ քիմիոնով